Lucembursko - počasí Zde je graf vývoje počasí za posledních 30 dní.

V nížinách panuje mírné a poměrně teplé přímořské podnebí, zvláště v zimních měsících. V Lucembursku jsou tepelné výkyvy během roku více výrazné než v Belgii a Nizozemsku. Průměrná roční teplota odpovídá průměru v ČR (9-10 °C), avšak léta jsou chladnější a zimy mírnější než ve střední Evropě. Červencový, popř. srpnový teplotní průměr se pohybuje mezi 16 a 18 °C; v lednu klesají měsíční průměry při pobřeží pod 3 °C a ve vyšších polohách i od bod mrazu (výjimečně až pod –10 °C). V nížinách jsou mrazy ojedinělé a přicházejí jen jednou za několik let.

Při vysoké průměrné relativní vlhkosti vzduchu a značné oblačnosti jsou srážky dosti pravidelně rozděleny na celý rok. Jejich dostatečné množství se na většině území pohybuje mezi 650 až 850 mm ročně. Nízko položené pobřeží, zvláště na jihu, vykazuje menší počet srážek. Ve vyšších polohách jsou deště častější a vydatnější.

Ve vyšších polohách se sněhová pokrývka udrží zpravidla jen několik dní; v nížinách sněží zcela výjimečně.


'; ?>