Lucembursko - základní informace
Informace
Hlavní město Lucemburska: Luxembourg
Měna: Euro
Počet obyvatel: 442 972
Časový posuv: žádný
Vízová povinnost: není, k cestování stačí pas nebo průkaz totožnosti
Politický systém: konstituční monarchie
Rozdělení na správní celky: Diekirch (Kostelec), Grevenmacher a Lucemburk
Nejvyšší místo: Kneiff (560 m nad mořem)
V Lucembursku se mluví jazyky: lucemburština (úřední řeč), francouzština, němčina
Rozložení země: velkou část země tvoří tvoří zalesněná zemědělská půda, část zabírají Ardenské kopce a lesy

Počasí v Lucembursku

Zde je graf vývoje počasí za posledních 30 dní.

V nížinách panuje mírné a poměrně teplé přímořské podnebí, zvláště v zimních měsících. V Lucembursku jsou tepelné výkyvy během roku více výrazné než v Belgii a Nizozemsku. Průměrná roční teplota odpovídá průměru v ČR (9-10 °C), avšak léta jsou chladnější a zimy mírnější než ve střední Evropě. Červencový, popř. srpnový teplotní průměr se pohybuje mezi 16 a 18 °C; v lednu klesají měsíční průměry při pobřeží pod 3 °C a ve vyšších polohách i od bod mrazu (výjimečně až pod –10 °C). V nížinách jsou mrazy ojedinělé a přicházejí jen jednou za několik let.

Při vysoké průměrné relativní vlhkosti vzduchu a značné oblačnosti jsou srážky dosti pravidelně rozděleny na celý rok. Jejich dostatečné množství se na většině území pohybuje mezi 650 až 850 mm ročně. Nízko položené pobřeží, zvláště na jihu, vykazuje menší počet srážek. Ve vyšších polohách jsou deště častější a vydatnější.

Ve vyšších polohách se sněhová pokrývka udrží zpravidla jen několik dní; v nížinách sněží zcela výjimečně.

Hospodářství

Lucembursko je vysoce rozvinutý průmyslový stát a patří tedy mezi hospodářsky významné státy. Díky rozsáhlým zdrojům železných rud na jihu a vlivem výhodné polohy mezi německými i francouzskými zájmy vyrostl rozvinutý hutní i další průmysl (mj. zpracování tabáku); význam pro ekonomiku státu má také vývoz elektrické energie, oceli, ocelových výrobků a dopravních prostředků.
Hlavními obchodními partnery jsou Belgie, Francie a Německo; město Lucemburk se stalo velkým finančním střediskem západní Evropy.
'; ?>